Nói về chúng tôi


TỔNG CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM là công ty có quy mô hệ thống nhà máy liên kết xử lý lớn nhất khu vực phía Nam, với nhà máy chính tổng quy mô trên 80 ha. Hiện Công ty gồm Khối phòng ban và 20 đơn vị thành viên với hơn 1000 CB-CNV lao động.

Tên giao dịch Quốc tế: VNURENCO GROUP

SỨ MỆNH
“Vì môi trường xanh- sạch- đẹp” VNURENCO GROUP luôn nhận thức được sứ mệnh, trọng trách của mình là đảm bảo và nâng cao chất lượng môi trường cho xã hội và cộng đồng.

TẦM NHÌN
Trí tuệ Xanh- Kinh tế Xanh. Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư phát triển bền vững, VNURENCO GROUP định hướng trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực môi trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Hành động bằng Trí – Quản lý bằng Tâm – Cộng tác bằng Tín – Cải tiến để phát triển – Sáng tạo để dẫn đầu.

VNURENCO GROUP chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý môi trường, thu gom, xử lý chất thải trên các quận trung tâm và một số huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh; quản lý Khu liên hợp XLCT Đa Phước và một số khu xử lý chất thải tập trung khu vực Miền Nam.

Không chỉ phụ trách thu gom rác thải công nghiệp của các công ty xí nghiệp hàng ngày, VNURENCO GROUP còn là công ty hàng đầu về thu gom, xử lý các loại chất thải khác như chất thải xây dựng, chất thải Công nghiệp, chất thải nguy hại và phân bùn bể phốt.

Bằng kinh nghiệm và tiềm lực của mình, VNURENCO GROUP luôn đi đầu trong công cuộc bảo vệ môi trường.
Vì một Việt Nam xanh – sạch – đẹp và phát triển bền vững.

Công ty hoạt động với phương châm TRÍ TUỆ XANH- KINH TẾ XANH, đã thực hiện những cam kết về chất lượng, môi trường và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế được chứng nhận bởi Viện Tiêu Chuẩn Anh (BSI) như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007.