Tại sao lựa chọn chúng tôi

Phát triển kinh tế đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và không đánh đổi môi trường lấy sự phát triển kinh tế. Đây không phải chỉ còn là chủ trương của Đảng ta, mà là một hành động cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Hiện nay, VNURENCO GROUP là thành viên thường trực của Hiệp hội Môi trường Đô thị Việt Nam (VUREIA), thường xuyên tham gia tư vấn cho nhà nước về chính sách, pháp luật, nghị định, quy hoạch…chuyên ngành môi trường đô thị và công nghiệp; phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, thăm quan học tập…nhằm trao đổi kinh nghiệm, phổ biến các kiến thức quản lý hiệu quả và áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực môi trường.

Với những thành tích nổi bật, Công ty vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng nhất, huân chương độc lập hạng nhì, đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới,…

• Vì cộng đồng
Đóng góp tích cực nâng cao chất lượng cuộc sống.

• Vì khách hàng
Tận tâm, nỗ lực mang lại những dịch vụ môi trường tốt nhất.

• Vì nhân viên
Xây dựng môi trường làm việc văn minh, không ngừng nỗ lực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể nhân viên.